Organizator:

Dołącz do Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE!

Podziel się

Zapraszamy polskich przedsiębiorców planujących zaangażowanie w procesie odbudowy Ukrainy do udziału w Kongresie COMMON FUTURE. Zapytaj o ofertę i dołącz do wydarzenia!

21-22 września 2023 | POZNAŃ

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE to wstęp do dialogu na temat potrzeb ukraińskiej gospodarki i możliwości, jakie stoją za gotowymi do współpracy polskimi partnerami. Kongres będzie przestrzenią dla paneli dyskusyjnych, seminariów, a także networkingu, by jak najlepiej przygotować podłoże prawno-gospodarcze do współpracy przy odbudowie Ukrainy. W trakcie wydarzenia, przewidziano:

 • 1000 uczestników,
 • 40 debat
 • 100 prelegentów.
Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE organizowany przez Grupę MTP odbędzie się 21-22 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ze wsparciem Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej pani Jadwigi Emilewicz.

Minister Jadwiga Emilewicz zaprasza na Kongres COMMON FUTURE

Cele Kongresu:

 • zainteresowanie polskich podmiotów gospodarczych z wielu branż, w tym przede wszystkim branży transportowo-spedycyjno-logistycznej, budowlanej, ale także z energetyki, sektora bankowego i ubezpieczeniowego współpracą z potencjalnymi ukraińskimi partnerami;
 • reprezentacja przedstawicieli ważnych instytucji publicznych, centralnych i regionalnych z Ukrainy;
 • obecność instytucji międzynarodowych mających wpływ na kształt instrumentów finansowych w ramach tak zwanej platformy odbudowy, które będą płynąć dla Ukrainy: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego.

Sektory branżowe Kongresu:

  budownictwo
  przemysł
  inwestycje
  energetyka
  transport
  technologie ICT 
  cyberbezpieczeństwo 

DOŁĄCZ DO GRONA WYSTAWCÓW KONGRESU
I NAWIĄŻ RELACJE BIZNESOWE Z UKRAINĄ!

ZAPYTAJ O OFERTĘ DLA WYSTAWCÓW PROGRAM

DOŁĄCZ DO UCZESTNIKÓW KONGRESU
I WEŹ UDZIAŁ W DEBATACH!

Tematyka Kongresu:

 • Krajowe i międzynarodowe szanse i zagrożenia dla udziału polskich firm budowlanych w odbudowie Ukrainy
 • Kluczowe potrzeby stojące przed ukraińską gospodarką oraz możliwości wsparcia przez polskich inwestorów
 • Podłoże ekonomiczne, prawne, ubezpieczeniowe i gwarancyjne
  Zagrożenia na rynku pracy
 • Współpraca na poziomie samorządów
 • Rola organizacji pozarządowych w procesie odbudowy Ukrainy
 • Strategiczne partnerstwo gospodarcze Polski i Ukrainy
 • Polska hubem odbudowy Ukrainy - wyzwania dla logistyki, infrastruktury i transportu
  Scenariusze zakończenia wojny a odbudowa Ukrainy
 • Suwerenność energetyczna Ukrainy - nowe źródła mocy (efektywność energetyczna, energia odnawialna, wykorzystanie wodoru, połączenia z krajami UE)
 • Sektor budowlany jako wiodący we wszelkich procesach odbudowy Ukrainy – kompetencje i potencjał polskich firm budowlanych – finansowanie
 • Kapitał ludzki dla odbudowy Ukrainy - wyzwania rynku pracy
 • Instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców, zasoby materiałowe i sprzętowe, ryzyka dla krajowego rynku budownictwa
 • Forum praktycznych doświadczeń funkcjonowania budownictwa w Ukrainie – doświadczenia polskich firm
 • Kierunki aktywności polskiego rządu oraz oczekiwane zmiany na rynku ukraińskim istotne dla międzynarodowych procesów odbudowy Ukrainy
 • Projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, badania techniczne i ekspertyzy budowlane, normy, dopuszczenia, uznawanie międzynarodowych certyfikatów– realne możliwości zmian na rynku ukraińskim i dostosowanie do europejskich standardów
INFORMACJE O BILETACH I REJESTRACJA

 

KONGRES W LICZBACH

 NETWORKING

ZAPYTAJ O OFERTĘ DLA WYSTAWCÓW INFORMACJE O BILETACH I REJESTRACJA PROGRAM

Patronat

Organizator

 

Partnerzy Merytoryczni

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy Samorządowi

Partner Złoty

Partner Brązowy