📣DO ZOBACZENIA 23-24.09.2024!📣  

Organizator:

Każda branża będzie miała ogromne pole do działania w Ukrainie

Podziel się

Kongres Common Future to z jednej strony spotkanie polskich i ukraińskich przedsiębiorców, ale też gości z całego świata. To okazja do zaprezentowania potrzeb i wyzwań przed jakimi stoi Ukraina, jej gospodarka i jej biznes. To też okazja do zaprezentowania potencjału i doświadczeń polskich firm. Wreszcie to możliwość pokazania Zachodowi, że to Polska w sposób naturalny jest i będzie hubem odbudowy Ukrainy - mówi Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

 

Rozmowa z Jackiem Piechotą, Prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

 

Ukraina potrzebuje wiarygodnego partnera, który wesprze jej odbudowę. Czy Polska jest szczególnie predestynowana do tej roli?

 

Jacek Piechota: Dzisiaj Ukraina przeżywa dramatyczne chwile związane z rosyjską agresją, ale jutro po zwycięstwie, którego jestem pewien, Ukraina będzie wielkim placem budowy. Świat zachodni musi udowodnić, że to właśnie w warunkach demokracji i współpracy międzynarodowej buduje się najnowocześniejszą gospodarkę. Taką gospodarkę będzie budowała Ukraina.

 

Nikt nie ma z ukraińskiego rynku takich doświadczeń, jak właśnie polscy przedsiębiorcy i polscy menedżerowie. Dlatego należy się spodziewać, że świat zachodni będzie chętnie sięgał do partnerstw z polskimi przedsiębiorcami i do polskich menadżerów.

 

Kto może myśleć o rozszerzeniu swoich inwestycji na Ukrainę?

Dla polskich przedsiębiorców odbudowa Ukrainy to ogromna biznesowa szansa. Praktycznie nie ma branży, przed którą nie stałoby wielkie wyzwanie, bo zniszczenia w Ukrainie są przeogromne. Poczynając od mocy wykonawczych, których dzisiaj w Ukrainie brakuje – a  więc firmy budowlane, inżynieryjne, projektowe – po  przeróżne sektory, które dzisiaj w zdecydowanej mierze zostały zniszczone, a muszą być odbudowane. Mówimy o energetyce rozproszonej, bo Ukraina już dzisiaj wie, że dla bezpieczeństwa lepiej mieć zdecentralizowany system zasilania energetycznego. Mówimy o energetyce odnawialnej, bo Ukraina przygotowując się do akcesji do Unii Europejskiej, już stawia na zieloną gospodarkę i zieloną energetykę. Mówimy w końcu o wszystkim, co wiąże się z gospodarką komunalną, usługami dla ludności i samorządami. Praktycznie każda branża, każda firma będzie miała ogromne pole do działania w Ukrainie.

 

Z jakich instrumentów wsparcia mogą skorzystać inwestorzy zainteresowani prowadzeniem działalności w Ukrainie?

Już dzisiaj mogą korzystać z szerokiego zakresu działania Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Są to m.in. gwarancje na transakcje handlowe, usługi transportowe, jak również gwarancje od ryzyka inwestycyjnego. To efekt bardzo szybkiego i konsekwentnego działania zespołu pod kierownictwem Minister Jadwigi Emilewicz. Trwają też intensywne prace nad funduszem inwestycyjnym, który by współinwestował wraz z prywatnym kapitałem w projekty ukraińskie.

 

 Dlaczego warto wziąć udział w Kongresie Common Future?

Kongres Common Future to z jednej strony spotkanie polskich i ukraińskich przedsiębiorców, ale też gości z całego świata. To okazja do zaprezentowania potrzeb i wyzwań przed jakimi stoi Ukraina, jej gospodarka i jej biznes. To też okazja do zaprezentowania potencjału i doświadczeń polskich firm. Wreszcie to możliwość pokazania Zachodowi, że to Polska w sposób naturalny jest i będzie hubem odbudowy Ukrainy.

Rozmowa ukazała się na łamach czasopisma "Rzeczpospolita" 31 sierpnia 2023 r.