📣DO ZOBACZENIA 23-24.09.2024!📣  

Organizator:

Prezydent Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców prelegentem Kongresu

Podziel się

Ukraiński Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców jest potężnym stowarzyszeniem publicznym, w skład którego wchodzą przedstawiciele dużego, średniego i małego biznesu. Członkowie UZPiP generują do 80% PKB Ukrainy. Prezydent stowarzyszenia, b. premier Ukrainy, Anatolij Kinach, będzie prelegentem Kongresu COMMON FUTURE.

 Anatolij Kinach, b. premier Ukrainy, Prezydent Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców:

"Odbudowa Ukrainy  powinna odbywać się na nowoczesnych fundamentach przemysłowych i innowacyjnych. Musimy zmodernizować gospodarkę, zapewnić rozwój i transfer technologii z naszymi partnerami z UE, USA itp., zapewnić wystarczającą liczbę miejsc pracy i tym samym podnieść poziom życia w Ukrainie.

Do naszych priorytetów należy ochrona i rozwój kapitału ludzkiego, stworzenie warunków umożliwiających powrót ukraińskich uchodźców do domu. W tym celu proponujemy stworzenie różnych zachęt podatkowych i pozafiskalnych dla samozatrudnionych, przywrócenie polityki kredytowej dla przedsiębiorstw po przystępnych cenach, zadbanie o lokalizację produkcji i zwrócenie uwagi na przemysł przetwórczy, MMC, przemysł materiałów budowlanych w ramach I etapu realizacji Planu Odbudowy Ukrainy.

Jesteśmy wdzięczni naszym polskim partnerom za wsparcie i pomoc dla Ukrainy. Posiadamy memoranda o współpracy z Pracodawcami RP, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Instytutem Prawa Korporacyjnego i Inwestycji Międzynarodowych itp.

Wspólnie rozwijamy możliwość zorganizowania w Kijowie polsko-ukraińskiego forum na temat odbudowy Ukrainy oraz stworzenia Rejestru projektów i programów rekomendowanych do przyciągania prywatnego kapitału z zagranicy. Istnieje wiele  projektów pilotażowych (systemy powiadamiania, produkcja włókien bazaltowych na Ukrainie itp.), do których nasze stowarzyszenie przedsiębiorców aktywnie poszukuje inwestorów.

Jestem przekonany, że Kongres COMMON FUTURE w Poznaniu jeszcze bardziej zaktywizuje dwustronną współpracę biznesową, da początek potężnym projektom gospodarczym i eksportowym".

O Ukraińskim Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców

Ukraiński Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców jest potężnym stowarzyszeniem publicznym, w skład którego wchodzą przedstawiciele dużego, średniego i małego biznesu. Członkowie USPP generują do 80% PKB Ukrainy.

Związek biznesu ma przedstawicielstwa w UE, USA i Ameryce Łacińskiej, a w jego ramach działa 39 komisji ds. różnych spraw.

USPP jest wiarygodnym partnerem Rządu Ukrainy, Rady Najwyższej Ukrainy, współzałożycielem Biura Rzecznika Biznesu. W 2022 roku uzyskał status obserwatora w organizacji Biznes przy OECD, aktywnie współpracuje z największą organizacją biznesową UE Businesseurope. Posiada dziesiątki umów partnerskich i memorandów z organizacjami biznesowymi z USA, Francji, Polski, Finlandii, krajów bałtyckich itp.