📣DO ZOBACZENIA 9-10.10.2024!📣  

Organizator:

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii o kongresie

Podziel się

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dla tegorocznej edycji Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE w Poznaniu. Obecny był szef resortu Krzysztof Paszyk oraz przedstawiciele organizatorów i partnerów merytorycznych. Rozmawiano o współpracy przy stworzeniu programu wydarzenia.

W Warszawie w obecności ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka, przedstawicieli działającej przy Premierze Rady ds. Współpracy z Ukrainą, organizatora Grupy MTP, partnerów merytorycznych: Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu omówiono tegoroczne obszary tematyczne kongresu odbudowy Ukrainy.

To pierwsze spotkanie w tym gronie, które potwierdziło zaangażowanie Ministerstwa i samego szefa resortu w październikowy kongres w Poznaniu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło Kongres Odbudowy Ukrainy swoim patronatem. Oprócz Ministerstwa do współpracy dołącza  kluczowa dla współpracy z Ukrainą na niwie gospodarczej - Polska Agencja Inwestycji i Handlu z prezesem Andrzejem Dychą na czele, który uczestniczył w spotkaniu.

Obecni na spotkaniu Filip Bittner, wiceprezes Grupy MTP oraz Jacek Piechota, prezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Jan Styliński , prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zaprosili Ministra, przedstawicieli Rady, jak i PAIH-u do uczestnictwa w pracach Rady Programowej Kongresu COMMON FUTURE.  Podjęto też decyzję o zaproszeniu do rady programowej następnych kluczowych partnerów spośród agend państwowych i podmiotów biznesowych. Rada Programowa zbierze się najbliższych tygodniach, co na spotkaniu zapowiedzieli Martyna Dera, dyrektor ds. kongresów z Grupy MTP i Dariusz Szymczycha, pierwszy wiceprezes PUIG.

 - Dziękujemy Panu Ministrowi za spotkanie w resorcie rozwoju i technologii. Cieszymy się z mocnego wsparcia Ministerstwa dla naszego wydarzenia oraz z współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Dobre rezultaty przyniesie ona już podczas najbliższych prac Rady Programowej Kongresu COMMON FUTURE, a finalnie podczas obrad w październiku w Poznaniu – powiedział po spotkaniu Filip Bittner, wiceprezes Grupy MTP, organizator kongresu.

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE odbędzie się w Poznaniu w dniach 9-10 października. Patronat nad nim objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, organizatorem jest Grupa MTP, partnerami merytorycznymi: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i Polski Związek Pracodawców Budownictwa.