📣DO ZOBACZENIA 23-24.09.2024!📣  

Organizator:

Wicepremier Ukrainy na inauguracji Kongresu COMMON FUTURE

Podziel się

Podczas inauguracji Kongresu nie zabraknie głosu strony rządowej Ukrainy. Na Common Future wystąpi Olha Stefanishyna, Wicepremier Ukrainy ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy. W kręgach zawodowych Olha Stefanishyna jest dobrze znana jako jedna z najbardziej wykwalifikowanych osób odpowiedzialnych za integrację europejską Ukrainy.

 

Olha Stefanishyna – od czerwca 2020 r. Wicepremier ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy.

 

W rządzie Olha Stefanishyna odpowiada za koordynację integracji Ukrainy z UE i NATO, a także realizację celów Zrównoważonego Rozwoju na Ukrainie, ze szczególnym naciskiem na wdrażanie polityki równouprawnienia płci.

 

Od momentu powołania Olha Stefanishyna zainicjowała aktualizację Umowy Stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE, a także stymulację wymiany handlowej i inwestycji między UE a Ukrainą poprzez rozwój współpracy transgranicznej, a także szerszy dostęp do instrumentów finansowych UE. Wicepremier Stefanishyna pracuje także nad rozwojem współpracy między Ukrainą a NATO, w tym nad praktyczną realizacją statusu Ukrainy jako Partnera Poszerzonych Możliwości, a także nad zwiększeniem współpracy wojskowej
i współdziałania między Ukrainą a siłami zbrojnymi Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 

Wicepremier Stefanishyna ma ponad 13-letnie doświadczenie w dziedzinie prawa międzynarodowego i europejskiego, pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy,
a także jako Dyrektor Generalny Rządowego Biura Koordynacji Integracji Europejskiej
i Euroatlantyckiej Ukrainy, ma ponadto doświadczenie prywatnej praktyki prawniczej.
Olha Stefanishyna posiada tytuł magistra prawa międzynarodowego oraz dyplom z ekonomii, ukończyła profilowe programy akademickie w Wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej
i Estońskiej Szkole Dyplomacji.

 

W kręgach zawodowych Olha Stefanishyna jest dobrze znana jako jedna z najbardziej wykwalifikowanych „integratorów europejskich” Ukrainy.