📣DO ZOBACZENIA 9-10.10.2024!📣  

Organizator:

Prelegenci

Rafał Brzoska

Założyciel i Prezes Zarządu
InPost

Rafał Brzoska

Założyciel i Prezes Zarządu
InPost
Przedsiębiorca, innowator, założyciel i Prezes Zarządu InPost, wiodącej w Europie platformy dostaw e-commerce. Współzałożyciel bValue VC i InovoVC. Założyciel flagowej spółki grupy Integer – InPost, która zrewolucjonizowała polski rynek logistyczny.

Sieć autorskich masz Paczkomat® InPost to największy i najwygodniejszy w Europie automatyczny system odbioru i doręczania paczek, ponad 30 tysięcy nowoczesnych urządzeń i 24 tysiące punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia). InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40 000 e-sprzedawców. Tylko w roku 2022 firma w ramach usług kurierskich i do urządzeń Paczkomat® obsłużyła 744,9 milionów przesyłek.

InPost podbija także inne europejskie rynki. W 2021 r. InPost przejął za 513 mln euro francuskiego giganta logistycznego Mondial Relay, co stanowiło największą polską prywatną inwestycję zagraniczną. Wejście spółki na giełdę EURONEXT-Amsterdam w 2021 r. było największym debiutem europejskiej spółki technologicznej w historii kontynentu. W lipcu 2023r. InPost nabył za 49,3 mln funtów 30% udziału i praw głosów w Menzies Distribution Group Limited, zyskując jako partnera wiodącą firmę logistyczną operującą na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Co ważne, od lat jednym z priorytetów działania Rafała Brzoski i firmy InPost jest troska o środowisko naturalne. Strategia ESG Grupy InPost stanowi integralne uzupełnienie strategii biznesowej. InPost jako jeden z pierwszych na polskim rynku przystąpiliśmy do inicjatywy SBTi - do 2040 roku zamierza osiągnąć pełną neutralność klimatyczną.

Jako działacz charytatywny od pierwszego dnia masowej inwazji Rosji na Ukrainę angażuje się w pomoc humanitarną. Z jego inicjatywy InPost przekazał setki ciężarówek i pracowników; zorganizował także Konwój Polskich Serc, 34-wagonowy pociąg do Charkowa – największą inicjatywę transportu humanitarnego finansowaną ze środków prywatnych.

Założyciel Funduszu Stypendialnego Fundacji Rafała Brzoski, wspierającej rozwój i kształcenie (także zagraniczne) młodych, utalentowanych i pracowitych ludzi, którzy ze względu na swoje pochodzenie mają ograniczone możliwości edukacji.

Olha Stefanishyna

Wicepremier Ukrainy

Olha Stefanishyna

Wicepremier Ukrainy
Wicepremier ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy od czerwca 2020 r.

W rządzie Olha Stefanishyna odpowiada za koordynację integracji Ukrainy z UE i NATO, a także realizację celów Zrównoważonego Rozwoju na Ukrainie, ze szczególnym naciskiem na wdrażanie polityki równouprawnienia płci.

Od momentu powołania Olha Stefanishyna zainicjowała aktualizację Umowy Stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE, a także stymulację wymiany handlowej i inwestycji między UE a Ukrainą poprzez rozwój współpracy transgranicznej, a także szerszy dostęp do instrumentów finansowych UE. Wicepremier Stefanishyna pracuje także nad rozwojem współpracy między Ukrainą a NATO, w tym nad praktyczną realizacją statusu Ukrainy jako Partnera Poszerzonych Możliwości, a także nad zwiększeniem współpracy wojskowej i współdziałania między Ukrainą a siłami zbrojnymi Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wicepremier Stefanishyna ma ponad 13-letnie doświadczenie w dziedzinie prawa międzynarodowego i europejskiego, pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy, a także jako Dyrektor Generalny Rządowego Biura Koordynacji Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy, ma ponadto doświadczenie prywatnej praktyki prawniczej.

Olha Stefanishyna posiada tytuł magistra prawa międzynarodowego oraz dyplom z ekonomii, ukończyła profilowe programy akademickie w Wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej i Estońskiej Szkole Dyplomacji.

W kręgach zawodowych Olha Stefanishyna jest dobrze znana jako jedna z najbardziej wykwalifikowanych „integratorów europejskich” Ukrainy.

Anatolij Kinach

Prezydent
Ukraiński Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców

Anatolij Kinach

Prezydent
Ukraiński Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców
Ukraiński Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców jest potężnym stowarzyszeniem publicznym, w skład którego wchodzą przedstawiciele dużego, średniego i małego biznesu. Członkowie USPP generują do 80% PKB Ukrainy.

Związek biznesu ma przedstawicielstwa w UE, USA i Ameryce Łacińskiej, a w jego ramach działa 39 komisji ds. różnych spraw.

USPP jest wiarygodnym partnerem Rządu Ukrainy, Rady Najwyższej Ukrainy, współzałożycielem Biura Rzecznika Biznesu. W 2022 roku uzyskał status obserwatora w organizacji Biznes przy OECD, aktywnie współpracuje z największą organizacją biznesową UE Businesseurope. Posiada dziesiątki umów partnerskich i memorandów z organizacjami biznesowymi z USA, Francji, Polski, Finlandii, krajów bałtyckich itp.

Oleksandr Chervak

Dyrektor Wykonawczy
Konfederacja Budownictwa Ukrainy

Oleksandr Chervak

Dyrektor Wykonawczy
Konfederacja Budownictwa Ukrainy
Dyrektor Wykonawczy Konfederacji Budownictwa Ukrainy zrzeszającej ponad 800 firm budowlanych i organizacji profilowych.

Prawnik, z branżą budowlaną związany od 7 lat. Ekspert ds. reformy branży budowlanej Ukrainy z obszarze uproszczenia procedur.

Astrid Castelein

Dyrektor Biura w Krakowie
Agencji ONZ ds. Uchodźców UNHCR

Astrid Castelein

Dyrektor Biura w Krakowie
Agencji ONZ ds. Uchodźców UNHCR
Dyrektor Biura UNHCR w Krakowie od lipca 2022 r. Wcześniej, tj od marca do czerwca 2022 r. była zaangażowana w początkowe działania antykryzysowe związane z sytuacją w Ukrainie, pracując w Biurze Krajowym UNHCR w Warszawie.

Pracuje w UNHCR od 2005 r. na różnych stanowiskach, m.in w obszarze Ochrony, na pozycjach terenowych czy jako Dyrektora Biura. Brała udział w licznych misjach w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w regionach Ameryki Północnej oraz Europy.

Przed związaniem się z UNHCR, pracowała w kilku innych agencjach ONZ, w tym WFP (Światowy Program Żywnościowy) oraz FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) i zdobywała doświadczenia bezpośrednio w terenie podczas pracy dla MSF – Belgia (Lekarze Bez Granic – Belgia). 

Jest obywatelką Belgii i włada wieloma językami. Posiada tytuł magistra prawa uzyskany z trzech różnych uniwersytetów, w tym Queen Mary and Westfield College (Londyn), Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (KUL) oraz Katolickiego Uniwersytetu Namur (FUNDP), Belgia.

Bartosz Cichocki

Ambasador na Ukrainie

Bartosz Cichocki

Ambasador na Ukrainie
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Ukrainie. Misję w Kijowie rozpoczął w marcu 2019.

Analityk problematyki wschodniej w Ośrodku Studiów Wschodnich i Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych 2000-2008.

Urzędnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego do 2014. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych 2015-2016 (Ambasada RP w Moskwie), doradca Szefa Agencji Wywiadu 2016-2017, podsekretarz stanu w MSZ 2017-2019. 

Katarzyna Kowalska

Wiceprezes Zarządu
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE

Katarzyna Kowalska

Wiceprezes Zarządu
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE
Wiceprezes Zarządu KUKE od czerwca 2016 roku.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalizacją w inwestycjach kapitałowych i strategiach finansowych przedsiębiorstw. Absolwentka London School of Economics.

Karierę zawodową rozpoczęła w konsultingu finansowym. Od 2012 roku pracowała na stanowisku Business Developera odpowiedzialnego za rozwój spółki z sektora płatniczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej m.in. w takich krajach jak Polska, Bułgaria, Rumunia i Kazachstan. Obsługiwała sektor bankowy oraz instytucje międzybankowe, w tym izby rozliczeniowe i banki centralne.

Grzegorz Oszast

Członek Zarządu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Grzegorz Oszast

Członek Zarządu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Doświadczony manager. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów MBA - Oxford Brookes University w Wyższej Szkole Biznesu - The Polish Open University, a także School of Business na Central Connecticut State University i Politechnice Wrocławskiej

Karierę zawodową rozpoczynał jako przedsiębiorca. Jako właściciel kilku firm, z sukcesami operował w branży konsultingowej i marketingowej. Później pracował m.in. w firmach: Impel na stanowisku Szefa Sprzedaży, THULE jako Country Manager, Kredobanku (Ukraina) jako Dyrektor Biznesu Polsko-Ukraińskiego oraz PKO Banku Polskim na stanowisku Dyrektora Pionu Sprzedaży. Zasiadał również w wielu Radach Nadzorczych.

Karol Kubica

Dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Karol Kubica

Dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
Manager z ponad 16-letnim doświadczeniem zawodowym, nastawionym na współpracę gospodarczą i społeczną pomiędzy Polską, a krajami Europy Wschodniej.

Zaangażowany w organizowanie forów międzynarodowych, konferencji, targów i misji zagranicznych oraz tworzenie sieci kooperacji dla polskich przedsiębiorstw z Europą Wschodnią. Uczestnik programów nastawionych na budowanie gospodarczych, społecznych i kulturalnych relacji pomiędzy Polską, a regionami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukrainą. Od 2018 roku związany z PAIH S.A. pełniąc funkcję dyrektora Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie. 

Absolwent Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (w tym trzy semestry na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki we Lwowie).

Od strony zawodowej związany ze Stowarzyszeniem Forum Młodych Dyplomatów, Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, Stowarzyszeniem Lubelski Klub Biznesu, Konsulatem Honorowym Republiki Mołdawii w Lublinie.

Współpraca przy Centrum Obsługi Rynków Wschodnich oraz Programie ,,Razem z Ukrainą”.

 

Leonid Kozachenko

Prezydent
Ukraińska Konfederacja Agrarna

Leonid Kozachenko

Prezydent
Ukraińska Konfederacja Agrarna
Wiceprezydent Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców.

Od 2014 do 2019 roku - Deputowany Ludowy Ukrainy, Przewodniczący Podkomisji ds. Polityki Gospodarczej i Finansowej w kompleksie rolno-przemysłowym Komisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. polityki agrarnej i stosunków gruntowych, przewodniczący Międzyfrakcyjnego zastępcy „Agrarnego Stowarzyszenie".

Za wybitne osiągnięcia osobiste w reformowaniu sektora rolnego gospodarki Ukrainy został odznaczony honorowym tytułem „Zasłużony Pracownik Rolnictwa Ukrainy”. Odznaczony Certyfikatem Honorowym Rady Najwyższej Ukrainy i Certyfikatem Honorowym Gabinetu Ministrów Ukrainy. W 2009 roku otrzymał Order Księcia Jarosława Mądrego V stopnia.

Michał Kuczmierowski

Prezes
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Michał Kuczmierowski

Prezes
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe oraz doradcze. Przez ponad 10 lat związany był z branżą finansową. Był członkiem Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

RARS dba o zapewnienie strategicznych rezerw produktów żywnościowych, medycznych i technicznych oraz zapasów paliw na wypadek konfliktu zbrojnego, zagrożenia zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub innej sytuacji kryzysowej. Agencja udziela wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego, organizuje usługi transportowe i logistyczne. W trakcie pandemii koordynowała zakupy sprzętu medycznego i środków ochrony do walki z COVID-19, odpowiedzialna była za dystrybucję szczepionek. Od półtora roku pełni rolę hubu logistycznego dla przekazywania pomocy humanitarnej Ukrainie z całego świata.

Volodymyr Lytvyn

Prezes
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Volodymyr Lytvyn

Prezes
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Członek Rady Nadzorczej PrivatBank

Wiceminister finansów Ukrainy (2007-2008), wiceprezes Oschadbank (2014-2022), wiceprezes Naftogaz (2005-2006). Ekonomista, bankowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem, m.in. w Banku Światowym, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, zachodnioeuropejskich bankach komercyjnych.

Jacek Piechota

Prezes Zarządu
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Jacek Piechota

Prezes Zarządu
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – wiodącej organizacji polsko-ukraińskiego biznesu.

Założyciel i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia „Europa-Północ-Wschód” organizatora Baltic Business Forum – corocznego międzynarodowego forum gospodarczego w Świnoujściu, poświęconego współpracy w regionie Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne (z udziałem Ukrainy i Turcji) oraz Forum Transportu Intermodalnego Fracht.

Dariusz Szymczycha

Wiceprezes
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Dariusz Szymczycha

Wiceprezes
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Koordynuje sprawy odbudowy Ukrainy, współpracy z samorządami, redaguje Polsko-Ukraiński Portal Gospodarczy eDIALOG (www.edialog.media).

Unikalne doświadczenia w komunikacji społecznej - od dziennikarstwa do urzędu publicznego.

Był redaktorem naczelnym dziennika "Trybuna" i dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej "Polsat".

W latach 2002-2005 był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie kampanii przed referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, relacje z mediami, przygotowanie projektów wystąpień publicznych Prezydenta RP. Uczestniczył w polskiej misji dobrej woli podczas "pomarańczowej rewolucji" na Ukrainie w 2004 roku.

Ekspert w dziedzinie Public Affairs, w tym relacji z instytucjami Unii Europejskiej.

dr Daniel Szeligowski

kierownik programu Europa Wschodnia
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

dr Daniel Szeligowski

kierownik programu Europa Wschodnia
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Zainteresowania Daniela Szeligowskiego koncentrują się wokół spraw ukraińskich: sytuacji polityczno-gospodarczej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, powojennej odbudowy, relacji polsko-ukraińskich oraz kwestii integracji Ukrainy z UE i NATO.

Dwukrotnie był autorem studiów poświęconych wdrażaniu umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, przygotowanych na zlecenie Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (2020, 2022). Był też redaktorem i współautorem raportu krajowego dotyczącego Ukrainy w ramach międzynarodowego projektu badawczego EU-LISTCO, poświęconego identyfikacji wyzwań dla polityki zagranicznej UE (2019).

Z wykształcenia doktor nauk o polityce i administracji, ekonomista i politolog.

Jest członkiem redakcji czasopisma naukowego „Strategiczna Panorama”, wydawanego przez Narodowy Instytut Badań Strategicznych w Kijowie.

Łukasz Adamski

Wicedyrektor
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Łukasz Adamski

Wicedyrektor
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego
Doktor historii i politolog, specjalizujący się w dziejach stosunków polsko-ukraińskich i polsko-sowieckich, oraz polityce zagranicznej i wewnętrznej państw Europy Wschodniej.

Od 2022 r. zastępca dyrektora Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego oraz redaktor naczelny AREI. Journal for Central and Eastern European History and Politics. W 2014 roku pracował jako sprawozdawca Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. W latach 2006–2011 był analitykiem oraz kierownikiem grupy badawczej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Autor, redaktor lub współredaktor kilku monografii - po polsku i angielsku - poświęconych dziejom relacji polsko-ukraińsko-rosyjskich. W 2022 r. opublikował dwa tomy źródeł o stosunkach polsko-sowieckich w okresie II wojny światowej. Regularny komentator opiniotwórczych polskich i ukraińskich mediów oraz komentator w mediach społecznościowych.

Aleksander Baranowski

Koordynator projektów
Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy

Aleksander Baranowski

Koordynator projektów
Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy
Ukończył studia na Wydziale Architektury ASP w Kijowie, a następnie studia doktoranckie i uzyskał dyplom architekta-badacza.

Pracował jako architekt w KiewZNDIEP. W latach 1988-1991 zatrudniony był w FSP Arcus w Warszawie, a potem w Kijowie. W latach 2000-2005 był dyrektorem Biura Międzynarodowych Targów Poznańskich w Kijowie. Następnie działał jako redaktor czasopisma Murator Ukraina i architektem. Obecnie jest koordynatorem projektów w Narodowym Stowarzyszeniu Architektów Ukrainy.

Uczestniczył w konkursach architektonicznych od 1982 r. W latach 2014-2022 był koordynatorem i sekretarzem wielu konkursów architektonicznych.

Obecnie mieszka w Kijowie. Uczestniczy w szeregu programów współpracy architektów i pomocy dla Ukrainy.

Michał Baranowski

Dyrektor biura w Warszawie
German Marshall Fund of the United States (GMF)

Michał Baranowski

Dyrektor biura w Warszawie
German Marshall Fund of the United States (GMF)
Dyrektor Zarządzający GMF East.

Zajmuje się relacjami transatlantyckimi i polityką zagraniczną USA, m.in. relacjami między USA i krajami Europy Środkowej i Wschodniej, jak również kwestiami polityki bezpieczeństwa i obrony.

Zanim zaangażował się w stworzenie koncepcji i otwarcie biura GMF w Warszawie, pracował w Waszyngtonie oraz w Brukseli, gdzie był odpowiedzialny za programy dotyczące Polski, Europy Środkowej oraz relacji USA z Ukrainą i Gruzją.

Jest absolwentem Uniwersytetu w Maastricht, Uniwersytetu Mercer oraz Oxfordu.

Diana Barynova

Prezes Zarządu
Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego

Diana Barynova

Prezes Zarządu
Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego
Prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Agrarnego, Przewodnicząca Komitetu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ds. Współpracy Samorządów, Członkini Rady PUIG. Ekspertka ds. decentralizacji i rozwoju lokalnego.

Adam Białachowski

Prezes Zarządu
B-Act S.A.

Adam Białachowski

Prezes Zarządu
B-Act S.A.
Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i kontraktami, optymalizacji przepływów pieniężnych w kontraktach budowlanych, zamówień publicznych, warunków kontraktowych FIDIC, strategii dochodzenia roszczeń i zarządzania relacjami z klientem.

Posiada tytuł licencjacki z zakresu Administracji Biznesu z Saint Joseph’s University w Filadelfii, tytuł magistra z Zarządzania z Uniwersytetu Harvarda oraz tytuł magistra z Finansów i Rachunkowości z Akademii Leona Koźmińskiego.

Olena Bitsiura

Partner, business consultant, audytor, adwokat, doktor nauk prawnych
Elinada sp. z o.o

Olena Bitsiura

Partner, business consultant, audytor, adwokat, doktor nauk prawnych
Elinada sp. z o.o
Zajmuje się opracowywaniem optymalnych modeli finansowych dla przedsiębiorstw, zapewnia współpracę w sektorze finansowym, wspiera prawnie oraz doradza w zakresie podatków i finansów.

Dariusz Blocher

Prezes Zarządu
Unibep SA

Dariusz Blocher

Prezes Zarządu
Unibep SA
Przewodniczący Kongresu Budownictwa Polskiego.

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W 2007 – absolwent IESE Business School w Barcelonie. Od lutego 2002 - członek Zarządu, dyrektor ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 - prezes Zarządu Budimeksu Dromeksu SA a w latach 2009-2021 – prezes zarządu Budimeksu SA. Od 2019 do 2021 – dyrektor Ferroviala Agroman na Europę. 

Martyna Bogaczyk

Prezes Zarządu
Fundacja Edukacja dla Demokracji

Martyna Bogaczyk

Prezes Zarządu
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Odpowiada za działania Fundacji na Wschodzie

Z Fundacją związana od 2006 roku. Od 2010 w zarządzie FED, najpierw jako członkini zarządu, potem jako Wiceprezes. Od kwietnia 2016 roku pełni funkcję Prezes Zarządu Fundacji. Przez wiele lat odpowiadała za wschodni odcinek działań Fundacji koordynując projekty, pracując jako trenerka. Jest autorką programów szkoleń, scenariuszy zajęć oraz materiałów edukacyjnych. Absolwentka filologii ukraińskiej i polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Marek Budzisz

Senior Fellow
Strategy & Future

Marek Budzisz

Senior Fellow
Strategy & Future
Dziennikarz i publicysta.

Specjalizuje się w kwestiach strategicznych oraz polityce Rosji i państw postsowieckich. Ostatnio opublikował Samotność strategiczna Polski.

Ludmiła Chomczyk

Dyrektor Biura w Departamencie Instrumentów Finansowych
Bank Gospodarstwa Krajowego

Ludmiła Chomczyk

Dyrektor Biura w Departamencie Instrumentów Finansowych
Bank Gospodarstwa Krajowego
Dyrektor Biura odpowiedzialnego za wdrażanie projektów unijnych w ramach przypisanych terytorialnie do Biura programów regionalnych.

Dyrektor Biura w Departamencie Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości. Od 12 lat związana zawodowo z obsługą funduszy europejskich, w szczególności przeznaczonych na finansowanie zwrotne dla przedsiębiorców. 

Magda Dąbrowska

Wiceprezes
Grupa Progres

Magda Dąbrowska

Wiceprezes
Grupa Progres
Manager z 20-letnim doświadczeniem w sektorze HR. Wiceprezes Grupy Progres, zarządza Centrum Usług Wspólnych.

Współtworzyła Kodeks Etyki stanowiący drogowskaz dla działań podejmowanych przez spółki holdingu w relacjach ze współpracownikami, klientami indywidualnymi i biznesowymi, dostawcami, konkurencją oraz otoczeniem społecznym. Angażuje się w największe projekty prowadzone przez Grupę Progres, m.in ogólnopolską Konferencję Kurs na HR, raporty rynkowe oraz analizy branżowe.

Inicjuje i uczestniczy we wszystkich działaniach zmierzających do tworzenia miejsc pracy przyszłości m.in wdrażanie rozwiązań cyfrowych usprawniających realizację zadań i obniżających koszty pracy. Zwolenniczka idei odpowiedzialnego biznesu i orędowniczka inicjatyw wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz potrzebujących wsparcia.

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, członkini Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Business Centre Club.

Roman Dryps

Dyrektor
Przedstawicielstwo Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej na Śląsku

Roman Dryps

Dyrektor
Przedstawicielstwo Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej na Śląsku
Dyrektor operacyjny Centrum Doradztwa Biznesowego PUIG.

Członek Rady Ekspertów Narodowego Związku Architektów Ukrainy. Akademik Akademii Budownictwa Ukrainy. Z Ukrainy związany na stale od 1991 roku, realizując projekty inwestycyjne, w tym w zespole doradców ds. pozyskiwania inwestycji zagranicznych Premiera Ukrainy oraz Banku Światowym.

dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz.

Przewodniczący Rady
Uniwersytet Gdański

dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz.

Przewodniczący Rady
Uniwersytet Gdański
Pracownik naukowy w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Przewodniczący Rady Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2021-2024. W latach 2016-2020 Prorektor ds. Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Adrian Furgalski

Prezes Zarządu
Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Adrian Furgalski

Prezes Zarządu
Zespół Doradców Gospodarczych TOR
Od 2014 r. Przewodniczący Zarządu Związku Pracodawców Forum Kolejowe - Railway Business Forum. Od 2016 r. członek Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych przy Ministrze Infrastruktury.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. 1998-2000 doradca Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. 2000-2001 doradca Dyrektora Naczelnego PP "Porty Lotnicze" ds. reformy strukturalnej. Od 2004 r. związany z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR. Od 2012 r. zasiada w Zarządzie firmy, od 2019 Prezes.

Ryszard Gajewski

Prezes Zarządu
Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Ryszard Gajewski

Prezes Zarządu
Gdańskie Wody Sp. z o.o.
Koordynator grupy zadaniowej ds. gospodarki komunalnej w ramach inicjatywy Polskie Miasta Ukrainie

Prezes Zarządu Gdańskie Wody sp. z o.o. od 2016 roku

Posiada 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną i wodną. Koordynator grupy zadaniowej ds. gospodarki komunalnej w ramach inicjatywy Polskie Miasta Ukrainie, Członek Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W latach 2005 – 2016 pełnił funkcję Pełnomocnika ds. realizacji projektu, nadzorując realizację Gdańskiego projektu wodno-ściekowego i kolejnych jego etapów finansowanych z funduszy europejskich.

 

Kateryna Glazkowa

Dyrektor Wykonawczy
Związek Przedsiębiorców Ukraińskich

Kateryna Glazkowa

Dyrektor Wykonawczy
Związek Przedsiębiorców Ukraińskich
Kateryna Glazkova stoi na czele Związku Przedsiębiorców Ukraińskich (SUP) od momentu jego założenia w 2016 roku. SUP jest największą zjednoczoną siłą ukraińskich przedsiębiorców.

Związek jest wolny od interesów politycznych i ma na celu stworzenie korzystnego środowiska biznesowego na Ukrainie. Reprezentuje i chroni interesy niezależnych ukraińskich przedsiębiorców, niezależnie od skali, obszaru i lokalizacji ich działalności gospodarczej.

Pod jej kierownictwem SUP zjednoczył ponad 1200 firm z całej Ukrainy. Obecnie SUP cieszy się dużym zaufaniem i uznaniem za wysokie kompetencje zarówno wśród społeczności biznesowej, jak i władz publicznych.

Zdobyła bogate doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami w ukraińskim środowisku biznesowym będąc przez piętnaście lat redaktorem i redaktor naczelną wiodących pism biznesowych, takich jak "Investgazeta", "Focus", "Forbes Ukraine".

Jest członkiem Rady Kontroli Publicznej przy Biurze Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy. Kateryna jest również członkiem Rady Koalicji Społeczności Biznesowych na rzecz Modernizacji Ukrainy. Aktywnie angażuje się w działalność społeczną.

Posiada tytuł magistra administracji biznesowej UCU Business School oraz tytuł magistra dziennikarstwa MSU.

Leszek Marek Gołąbiecki

Wiceprezes Zarządu
Unibep SA

Leszek Marek Gołąbiecki

Wiceprezes Zarządu
Unibep SA
Absolwent Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr. inż. budownictwa.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł wszystkie szczeble kariery — od kierownika kontraktu do dyrektora ds. budownictwa i wiceprezesa zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2004 roku rozpoczął pracę w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego.

W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki. Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Unidevelopment S.A. oraz Unihouse S.A., a także Prezesem Zarządu w spółce Unibep PPP Sp. z o.o., a od czerwca 2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu w Klastrze Eksporterów Budownictwa.

Od maja 2023 roku, decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA, został mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektora Wykonawczego.

Tetiana Gomon

Współautorka i liderka Kampanii Społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Tetiana Gomon

Współautorka i liderka Kampanii Społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Od 10 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z migracją, współpracując zarówno z sektorem pozarządowym, instytucjami publicznymi, jak i środowiskiem biznesowym. Redaktorka polsko-ukraińskiego portalu gospodarczego eDIALOG.media.

Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa w Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki oraz Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Piotr Grzelak

Wiceprezydent Gdańska

Piotr Grzelak

Wiceprezydent Gdańska
 • absolwent dwóch wydziałów na Uniwersytecie Gdańskim: Nauk Społecznych i Ekonomicznego,
 • wiceprezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, wcześniej dwukrotnie wybrany na funkcję Radnego Miasta Gdańska, w ramach której pełnił między innymi funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
 • wiceprezydent Związku Miast Bałtyckich,
 • przewodniczący Komisji UMP ds. Urbanistyki
 • współprzewodniczący Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

Adam Hamryszczak

Prezes Zarządu
Port Lotniczy ,,Rzeszów-Jasionka,, Sp. z o.o.

Adam Hamryszczak

Prezes Zarządu
Port Lotniczy ,,Rzeszów-Jasionka,, Sp. z o.o.
Ukończył studia magisterskie prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uzyskał tytuł magistra administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Absolwent studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Biznesu, na wydziale zarządzania. Posiada tytuł Master of Business Administration.

W 2008 r. związał się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, początkowo z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości. Następnie pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, a od lipca 2014 r. dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20.

Od listopada 2015 r. pełnił  funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju kierowanym przez Premiera Mateusz Morawieckiego a od 18 stycznia 2018 r. do 4 czerwca 2019 r. na tożsamym stanowisku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pełnił również funkcje członka Stałego Komitetu  Rady Ministrów. 22 czerwca 2019 r. objął stanowisko Prezesa Portu Lotniczego ,,Rzeszów-Jasionka,, Sp. z o.o. 

Członek Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej na kadencję 2021-2024.

Vladyslav Ivanov

Wiceprezes
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Vladyslav Ivanov

Wiceprezes
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Od 28 lat zajmuje się prawną obsługą przedsiębiorstw, specjalizując się w projektach inwestycyjno-budowlanych mających na celu internacjonalizację biznesu. Adwokat prawa ukraińskiego.

Irena Kaczmarczyk

Partner zarządzający
CeDePe na Ukrainie

Irena Kaczmarczyk

Partner zarządzający
CeDePe na Ukrainie
Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie usług księgowych, doradztwa przy otwieraniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Współzałożycielka PAServices, firmy specjalizującej się w rachunkowości finansowej. Współzałożycielka marki kosmetycznej ED Cosmetics. Uczestnik publiczny i organizator aukcji charytatywnych, projektów społecznych i promocji.

Członek Fundacji Charytatywnej „Remigranci”. Współzałożyciel Organizacji Społecznej Ukraińskie Bractwo Biznesu. Członkini Ogólnoukraińskiego Klubu Kobiet Sukcesu.

Ambasadorka i członkini Międzynarodowej Ambasady Kobiet Przedsiębiorców organizacji pozarządowej.

 

Damian Kaźmierczak

Członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Damian Kaźmierczak

Członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

W latach 2018-2023 Główny Ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) – największej krajowej organizacji branżowej integrującej firmy i kluczowych interesariuszy polskiego sektora budownictwa. Od 2023 roku Członek Zarządu PZPB. Komentator i ekspert rynku budowlanego w ogólnopolskich mediach oraz autor licznych analiz i ekspertyz na temat branży budowlanej.

 

Od 2022 roku Ekspert Ekonomiczny w DLA Piper Poland – polskim biurze globalnej kancelarii prawnej DLA Piper.

 

dr Marcin Kędzierski

Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Marcin Kędzierski

Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Współzałożyciel i wieloletni dyrektor programowy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,

Były prezes Klubu Jagiellońskiego; ekspert Centrum Polityk Publicznych UEK oraz członek Polskiej Sieci Ekonomii, publicysta związany m.in. z "Dziennikiem Gazetą Prawną", "Gościem Niedzielnym" oraz "Więzią".

Prywatnie mąż i ojciec sześciorga dzieci, radny sołecki. 

Piotr Kledzik

Prezes Zarządu
PORR SA

Piotr Kledzik

Prezes Zarządu
PORR SA
Członek Kadry Zarządzającej Grupy PORR.

Pochodzi z Gdańska, gdzie ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczynał w Hydrobudowie 6 SA, będąc kolejno inżynierem stażystą, majstrem, kierownikiem robót, kierownikiem budowy, kierownikiem grupy budów.

W 2005 podjął pracę w Hydrobudowie Gdańsk SA jako dyrektor oddziału budownictwa przemysłowego. Następnie kierował oddziałem budownictwa hydrotechnicznego tej firmy, awansował na stanowisko dyrektora technicznego i członka zarządu. W 2007 powierzono mu zadanie skonsolidowania polskich spółek budowlanych koncernu Bilfinger w ramach nowo tworzonej firmy Bilfinger Berger Budownictwo SA, której został Prezesem Zarządu. Spółka w wyniku zmian właścicielskich od 2015 roku jest członkiem międzynarodowej Grupy PORR.

Miłośnik łowiectwa oraz długich spacerów z psami.

Aaron Korewa

Dyrektor Biura w Warszawie
Europe Center

Aaron Korewa

Dyrektor Biura w Warszawie
Europe Center
Aaron Korewa jest dyrektorem warszawskiego biura Atlantic Council, które jest częścią Europe Center.

Korewa pracował wcześniej w McCain Institute for International Leadership, gdzie , po wielu latach pracy zarówno w Szwecji, jak i w Polsce, przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję kierownika programu. Urodzony w Szwecji, ale z polskimi i amerykańskimi korzeniami rodzinnymi, Korewa posiada tytuł magistra polityki międzynarodowej i licencjat z ekonomii na Uniwersytecie w Uppsali.

W Instytucie McCaina prowadził Kissinger Fellowship, inicjatywę skoncentrowaną na rozwijaniu umiejętności strategicznych przyszłych liderów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego zgodnie z zasadami, które są znakiem rozpoznawczym kariery byłego sekretarza stanu USA Henry'ego Kissingera.

Korewa kierował również projektem przeciwdziałania dezinformacji ze strony państw autorytarnych i uczestniczył w grupach roboczych Instytutu McCaina ds. Rosji i Wzmacniania Sojuszy Ameryki. Korewa często występuje jako komentator w polskiej telewizji na tematy związane z bezpieczeństwem transatlantyckim, a wcześniej pisał dla dużego szwedzkiego dziennika Svenska Dagbladet.

Mieszka w Warszawie.

Grzegorz Kozieja

Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego
BNP Paribas Bank Polska.

Grzegorz Kozieja

Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego
BNP Paribas Bank Polska.
Departament Międzynarodowy Hub Food&Agri

Absolwent bankowości na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz kulturoznawstwa międzynarodowego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz program edukacji menedżerskiej w IESE Business School w Barcelonie.

Na początku kariery zawodowej związany z branżą finansową (Fortis Bank w Polsce oraz State Street i Northern Trust w Irlandii). Następnie pracował w branży doradczej (McKinsey&Company, Metropolitan Capital Solutions). Od roku 2011 zatrudniony w obszarze strategii PKN ORLEN, z czego w latach 2014-2018 jako Dyrektor ds. Strategii i M&A w Grupy Unipetrol w Czechach. Od roku 2019 związany z Grupą BNP Paribas.

Wojciech Kruk

Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Wojciech Kruk

Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Aktualnie swoim doświadczeniem dzieli się z młodym pokoleniem przedsiębiorców podczas licznych spotkań organizowanych w całym kraju

Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej od 1996r., członek prezydium KIG, senator II, III, IV kadencji, wiceprezydent  Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego oraz przewodniczący Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30) działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od początku lat 70-tych związany z rodzinną firmą W. Kruk. Początkowo właściciel zakładu rzemieślniczego, potem po przemianach gospodarczych prezes, następnie przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz spółki giełdowej W. Kruk S.A.

W latach 2008-2015 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Vistula Group, skupiającej takie marki jak W. Kruk, Deni Cler, Vistula i Wólczanka.

 

Dariusz Krupa

Dyrektor generalny
ZET Transport Sp. z o.o.

Dariusz Krupa

Dyrektor generalny
ZET Transport Sp. z o.o.
Menadżer w firmach transportowych działających także na ternie Ukrainy

Absolwent Moskiewskiego Instytutu Samochodowo Drogowego (delegowany z Politechniki Warszawskiej). Ukończył również w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu Studia Podyplomowe „Zarządzanie Finansami” (2002) 

Nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu.

Od 1997 menadżer w firmach transportowych i z branży motoryzacyjnej.

 • ZET Transport
 • ZET Logistic
 • Truck Partner
 • Inter Cars S.A.

Firma Zet Transport poprzez swoje spółki zależne od wielu lat działa na Ukrainie:

 • ZET Logistic Ukraine
 • OST Cargo Logistic).

Niezwykle aktywny społecznie:

 • Od 2019 członek Zarządu Okręgowego PZM w Krakowie
 • Delegat Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego
 • Członek wielu organizacji pozarządowych i sportowych m.in. Związek Podhalan, PTTK, Automobilklub Podkarpacki, Nowosądecki Klubu Motorowodny - promuje aktywny tryb życia.
 • Prezes Stowarzyszenia „Sadecka Samochodówka”
 • Prezes Stowarzyszenia „Grupa 4x4”

Za swoją pracę wyróżniany odznaczeniami branżowymi i państwowymi.

dr Michał Kuź

Dyrektor
Instytut Studiów Samorządowych Uczelni Łazarskiego

dr Michał Kuź

Dyrektor
Instytut Studiów Samorządowych Uczelni Łazarskiego
Koordynator Zespołu Badawczego w Instytucie De Republica. Ekspert Klubu Jagiellońskiego ds. polityki zagranicznej.

Były pierwszy sekretarz Ambasady RP w Berlinie i kierownik projektów w Stiftung Genshagen.

Doktor nauk politycznych. Absolwent Louisiana State University, Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Filologii Angielskiej UAM. Stypendysta Fulbrighta.

Były redaktor "Pressji". Współpracownik kilku gazet codziennych i czasopism oraz komentator życia politycznego. Autor tekstów publicystycznych i naukowych z zakresu filozofii polityki i politologii porównawczej.

Maksym Lahodiienko

Burmistrz miasta Nowy Bug w obwodzie Mikołajewskim

Maksym Lahodiienko

Burmistrz miasta Nowy Bug w obwodzie Mikołajewskim
Pełni funkcje burmistrza przez trzy kolejne kadencje. W latach 2006-2015 obejmował stanowisko sekretarza Rady Miejskiej Nowego Bugu.

Józef Lang

Dyrektor Biura
Warsaw Enterprise Institute w Kijowie

Józef Lang

Dyrektor Biura
Warsaw Enterprise Institute w Kijowie
W przeszłości analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, autor raportów i analiz w polskich, europejskich i amerykańskich think tankach. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na Ukrainie jako analityk, a później koordynator komórki analitycznej w sztabie Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. Po pełnowymiarowej  rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku zaangażowany w pomoc humanitarną Ukrainie jako szef misji Fundacji Solidarności Międzynarodowej we Lwowie. Obecnie zaangażowany w szereg projektów dot. wsparcia dla Ukrainy.

Joanna Lech

Dyrektor
 Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Joanna Lech

Dyrektor
 Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Od marca 2019 roku pełni obowiązki Dyrektora CUPT.

Odpowiada za zarządzanie instytucją wdrażającą największe projekty w sektorze transportu finansowane ze środków europejskich oraz prowadzącą działalność ekspercką i doradczą w obszarze transportu.             

W tym czasie w CUPT powstało pierwsze opracowanie o charakterze strategicznym ukierunkowane na kompleksowe podejście do rozwoju transportu intermodalnego w Polsce: „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.” oraz Zintegrowany Modelu Ruchu - nowoczesne narzędzie wspierające proces planowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych w sektorze transportu. W CUPT w perspektywie 2014-2020 wydatki w ramach projektów ogółem wyniosły 196,49 mld zł, co przełożyło się na 701 podpisanych przez CUPT umów z beneficjentami. Kolejna perspektywa 2021-2027, do której CUPT jest przygotowany to projekty o równie dużej wartości w ramach programów FENIKS, FEPW, Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) oraz Krajowego Programu Odbudowy.

Joanna Lech posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, m.in. jako  Dyrektor Generalny w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dyrektor odpowiedzialny za obszar zarządzania zasobami ludzkimi. Jest urzędnikiem służby cywilnej. W dotychczasowej pracy zajmowała się m.in. wdrażaniem i nadzorowaniem projektów, w tym w obszarze transportu, zarządzania organizacją, hr, zarządzania procesami. Posiada także doświadczenie w obszarze planowania finansowego, kontroli zarządczej, formułowania i rozliczania celów i KPI, przygotowywania dokumentów o charakterze strategicznym i planowania rozwoju organizacji.

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji, a także Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo Europejskie i studiów Executive MBA w INE PAN. Ukończyła liczne szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2), z obszaru finansów, zamówień publicznych, zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianą, zarządzania procesami.

Jarosław Edward Maćko

Prezes Zarządu
Polish Forwarding Company Sp. z o.o.

Jarosław Edward Maćko

Prezes Zarządu
Polish Forwarding Company Sp. z o.o.
Członek Rady PUIG, Przewodniczący Sekcji Transport-Spedycja-Logistyka w Polsko-Azjatyckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Pasjonat branży TSL, z którą przygodę rozpoczął w 2006 Roku jako przedstawiciel handlowy we francuskiej korporacji. Na drodze swojej kariery piastował stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz zarządcze zarówno u zachodnich operatorów logistycznych, jak i w rodzimej firmie spedycyjnej wraz z agencją celną.

Jego bogate doświadczenie dotyczące praktycznie każdego ogniwa łańcucha dostaw potwierdza Unijny Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy. Współwłaściciel firmy świadczącej kompleksowe usługi w zakresie Transportu, Spedycji i Logistyki WWW.PFC24.PL

Liudmyla Makarenko

Zastępca burmistrza Miasta Czuhuiw,

Liudmyla Makarenko

Zastępca burmistrza Miasta Czuhuiw,
Kierownik ds. administracyjnych Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Czuhuiw

W latach 2001-2004 była odpowiedzialna za wspieranie przedsiębiorczości i przemysłu w Komitecie Wykonawczym Rady Miasta Czuhuiw. Od 2010 r. jest kierownikiem ds. administracyjnych Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Czuhuiw, a od 2015 r. - zastępcą Burmistrza - kierownikiem ds. administracyjnych Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Czuhuiw.

Daria Marchak

Pierwszy Wiceminister Polityki Społecznej Ukrainy

Daria Marchak

Pierwszy Wiceminister Polityki Społecznej Ukrainy
Od 2015 roku pracuje w systemie usługowym. Posiada doświadczenie w realizacji złożonych projektów dotyczących reformy niektórych dziedzin administracji publicznej.

Ze strony Rządu i partnerów międzynarodowych odpowiadała za propagowanie i wdrażanie reform niskiego szczebla, w szczególności: propagowanie reformy rolnej; wprowadzenie reformy sprzętu elektronicznego i systemów mienia państwowego i komunalnego (jako szef SE „Prozorro.Pr odazhi”).

Ze strony organizacji analitycznych (Kijowska Szkoła Ekonomiczna) odpowiadała za budowanie i rozwijanie zdolności analitycznych w zakresie niezależnej analizy finansów publicznych oraz oceny strat gospodarki ukraińskiej w wyniku masowej agresji rosyjskiej („Rosja zapłaci”). Od lipca 2022 r. pełni funkcję Pierwszego Zastępcy Ministra Polityki Społecznej Ukrainy.

Weronika Marczuk 

Wiceprzewodnicząca Rady
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Weronika Marczuk 

Wiceprzewodnicząca Rady
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Założycielka oraz Prezydent Międzynarodowej Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet w Ukrainie, Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy oraz przedstawiciel polskiego oddziału Międzynarodowego Sztabu Pomocy Ukraińcom.

Radca prawny, organizatorka międzynarodowych wydarzeń i projektów, producentka, właścicielka oraz CEO grupy firm Sting, ekspertka d/s rynku ukraińskiego, w  latach 2016-2020 Dyrektor Zarządu Ukrzaliznytsi oraz Polish Business Center w Kijowie. Znana w obu krajach ze swojej działalności na rzecz łączenia obu narodów, autorka książek, w tym art albumu “O!Ukraina” wydanym w Polsce z okazji 30-lecia stosunków polsko-ukraińskich i niepodległości Ukrainy.

Bartosz Marczuk

Wiceprezes Zarządu
Polski Fundusz Rozwoju

Bartosz Marczuk

Wiceprezes Zarządu
Polski Fundusz Rozwoju
Menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu w administracji i komunikacji, ekspert z zakresu polityki społecznej.

Pracę zawodową rozpoczynał w jednym z OFE, później pracował w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Następnie został dziennikarzem specjalistycznym w Gazecie Prawnej zajmującym się polityką społeczną, gdzie kierował również działem Praca. W swojej karierze był także szefem działu w Dzienniku Gazecie Prawnej, zastępcą redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita oraz tygodnika Wprost. Prowadził w Telewizji Republika program „Ekonomia raport”.

W 2015 r. został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za politykę rodzinną oraz cyfryzację. Z powodzeniem wdrożył m.in. Program 500+, Program Dobry Start, rozwinął sieć instytucji opieki nad małym dzieckiem. Jest także współautorem wprowadzenia w Polsce pierwszego pełnego e-dokumentu (mKDR) oraz digitalizacji procesu składania wniosków o świadczenia na rzecz rodzin. W trakcie pracy w Ministerstwie był członkiem Komitetu ds. Europejskich, Rady Mieszkalnictwa (program Mieszkanie+) oraz zespołu ds. opracowania „Polityki imigracyjnej RP”.

W PFR odpowiedzialny w szczególności za program Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wdrożenie operacyjne programów pomocowych dla firm z sektora MSP: Tarczy Finansowej 1.0 oraz 2.0.

Pracę zawodową łączył z działalnością ekspercką. Był ekspertem ds. polityki społecznej w Instytucie Sobieskiego, należał do Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin 3+, był także współautorem, powstałej w latach 2006-2007, Polityki Rodzinnej Rządu.

Zdobywca m.in. Nagrody Gospodarczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Nagrody im. Krzysztofa Dzierżawskiego, Tulipana Narodowego Dnia Życia, Nagrody Ostre Pióro, nagrody Primus in Agendo. Autor dwóch książek: „Wszystko o oszczędzaniu na emeryturę w OFE”, „Nie daj sobie wmówić”.

Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, studia doktoranckie z ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz podyplomowe studia w zakresie stosunków międzynarodowych na UW i Akademii Obrony Narodowej.

Piotr Matczuk

Piotr Matczuk

Aleksandra Mazur

Menedżer ds. finansowania w Departamencie Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu
Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleksandra Mazur

Menedżer ds. finansowania w Departamencie Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu
Bank Gospodarstwa Krajowego
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansowania ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw (w tym M&A, project finance) oraz finansowania eksportu (w tym w formule kredytu dla nabywcy z polisą KUKE).

Absolwenta Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Filologia Angielska.

Wśród zrealizowanych finansowań znajdują się m.in sfinansowane inwestycje polskich przedsiębiorstw na rynku francuskim, brytyjskim, włoskim, chorwackim oraz kanadyjskim. W zakresie wsparcia eksportu, strukturyzowała m.in finansowania budowy centrów handlowych oraz biurowców w formule kredytu dla nabywcy na Ukrainie.

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Dyrektor
Vialto Partners

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Dyrektor
Vialto Partners
Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz spraw imigracyjnych

Joanna Narkiewicz-Tarłowska jest certyfikowanym doradcą podatkowym i dyrektorem w Vialto Partners składającym się z ponad 70 specjalistów w Polsce oraz 7.000 na świecie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz stypendystką Fundacji Konrada Adenauera.

Zajmuje się m.in międzynarodowymi transferami pracowników, międzynarodową pracą zdalną, strukturami zatrudnienia i wynagrodzeń, w tym programami motywacyjnymi, opodatkowaniem świadczeń pracowniczych, programami kapitałowymi i innymi sprawami pracowniczymi.

Obsługuje zarówno firmy polskie, jak międzynarodowe korporacje, w tym klientów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.

Joanna jest autorką wielu artykułów prasowych i internetowych oraz ekspertem w licznych programach telewizyjnych i radiowych dotyczących podatków osobistych. Jest również współautorką raportu "Imigranci z Ukrainy. Potwierdzamy fakty i obalamy mity dotyczące opodatkowania oraz legalizacji pracy i pobytu", 2022 (wyd. własne), książki „Umowy o podwójnym opodatkowaniu. Komentarz”, 2011 (Wolters Kluwer) oraz komentarzy internetowych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Legalis, C.H.Beck).

Artur Nizioł

Wiceprezes
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Artur Nizioł

Wiceprezes
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
Założyciel i główny akcjonariusz Grupy Uniserv. Przewodniczący Rad Nadzorczych: Uniserv SA, oraz Biogas System S.A. Wiceprzewodniczący Akademicko–Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa, Członek Rady Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Strategicznego Przywództwa ICAN w Warszawie (dawniej Harvard Business School).

Fundator organizacji non-profit: „Fundacji Minionej Epoki” oraz „Fundacji Instytut Gospodarki 4.0”

Konsul Honorowy Republiki Kazachstanu w Katowicach.

Anna Oleksiewicz

Prezes Zarządu
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI)

Anna Oleksiewicz

Prezes Zarządu
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI)
Główny celem ZOPI jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami inżynierów i projektantów.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Odbyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając w toku realizacji inwestycji kluczowych dla polskiego sektora infrastrukturalnego.

Od kilku lat wspiera zamawiających oraz wykonawców w procesie przygotowania, realizacji oraz rozliczenia inwestycji, zajmując się prawem cywilnym, administracyjnym oraz prawem zamówień publicznych.

TOMASZ OSTROPOLSKI

Attaché ds decentralizacji i reformy administracji publicznej w Delegaturze Unii Europejskiej w Ukrainie

TOMASZ OSTROPOLSKI

Attaché ds decentralizacji i reformy administracji publicznej w Delegaturze Unii Europejskiej w Ukrainie
Laureat nagrody im. Prof. Manfreda Lachsa za najlepszy debiut z prawa międzynarodowego. 

Był pracownikiem Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds migracji i spraw wewnętrznych), a także naczelnik wydzialu w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego oraz w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości RP (2011-2016); autor wielu publikacji z zakresu prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego, wykładał  w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury oraz w European Judicial Training Network. 

Zbigniew Parafianowicz

Reporter
"Dziennik Gazeta Prawna"

Zbigniew Parafianowicz

Reporter
"Dziennik Gazeta Prawna"
Absolwent nauk politycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na tej samej uczelni studiował również filologię rumuńską. Autor książek o Ukrainie i korespondent w tym kraju od 2003 roku. Relacjonował również konflikty w Afganistanie i Iraku.

Emilia Piechota

Dyrektor
Vialto Partners

Emilia Piechota

Dyrektor
Vialto Partners
Odpowiada za świadczenie usług imigracyjnych w Polsce i innych krajach regionu CEE w firmie Vialto Partners.

Jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Ekonomii) oraz Baruch College na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Przed dołączeniem do Vialto Partners, Emilia pracowała w renomowanych międzynarodowych firmach konsultingowych.

 

Specjalizuje się w różnych aspektach globalnej mobilności (prawo imigracyjne, podatki, kwestie ubezpieczeń społecznych. Jest ekspertką w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dla polskich spółek giełdowych i organizacji międzynarodowych obejmujących zagadnienia imigracyjne, efektywne struktury wynagrodzeń, opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce i obywateli polskich za granicą.

 

Wielokrotnie prowadziła szkolenia I występowała jako prelegent na konferencjach związanych z tematyką globalnej mobilności.

Jan Piekło

Przewodniczący Rady
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Jan Piekło

Przewodniczący Rady
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Doradca Witolda Waszczykowskiego, przewodniczącego Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy.  Ambasador RP w Kijowie w latach 2016-2019.

Od 2005 roku dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI (poprzednio programu Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy). Pracował w krakowskiej Fundacji ZNAK zajmując się tematami wschodnimi.

Wcześniej jako reporter relacjonował rewolucję w Rumunii oraz wojnę w byłej Jugosławii. W latach 1990-tych był redaktorem „Tygodnika Powszechnego”.

W stanie wojennym pracował dla wydawanych w podziemiu publikacji NSZZ „Solidarność”. Do 13 grudnia 1981 był dziennikarzem „Gazety Krakowskiej”. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Michał Polański

Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości
Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Michał Polański

Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości
Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Odpowiada za działania związane z promocją przedsiębiorczości, szkoleniem i umiędzynarodowieniem MŚP, w tym m.in za projekty: Centrum Rozwoju MŚP (w tym portal e-learningowy „Akademia PARP”), Enterprise Europe Network, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, Branżowy Program Promocji branży IT/ICT oraz Branżowy Program Promocji sprzętu medycznego.

Jest pracownikiem PARP od 2005 r., początkowo jako kierownik sekcji w Departamencie Promocji Przedsiębiorczości, następnie jako zastępca dyrektora tego departamentu, odpowiedzialny za nadzór nad przygotowaniem i realizacją międzynarodowych projektów, w tym projektów kooperacyjnych, pomocowych oraz za zarządzanie kontaktami międzynarodowymi Agencji. Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i praktykę prawniczą w zagranicznych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach międzynarodowej promocji gospodarczej, edukacji przedsiębiorczości oraz zagadnieniach zrównoważonego rozwoju.

Jest absolwentem Prawa UW, Doktorem Nauk Prawnych i radcą prawnym. Studiował na Uniwersytecie w Orleanie (Francja).

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura
Związek Miast Polskich

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura
Związek Miast Polskich
Od 1990 roku dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a od 1999 do września 2021 r. – sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jest z wykształcenia magistrem inżynierem chemicznej technologii drewna. W latach 1980–1990 był działaczem NSZZ „Solidarność”. W latach 1988–1991 należał do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. W roku 1990 został wybrany do Rady Miasta Poznania – był radnym pierwszej i drugiej kadencji. W pierwszej kadencji był także członkiem Zarządu Miasta, a w drugiej – wiceprzewodniczącym RM Poznania. W roku 1998 został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w 2002 roku ponownie radnym miasta Poznania. W latach 1992-1993 i 1998–1999 pełnił funkcję doradcy w Urzędzie Rady Ministrów oraz w Kancelarii Premiera. Był przez kilka kadencji członkiem Rady Statystyki. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

W 2015 roku pismo samorządu terytorialnego Wspólnota przyznało mu tytuł Samorządowca 25-lecia.

W 2021 roku od strony rządowej za 22 lata pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego „na rzecz wspólnoty, jaką jest Polska”, otrzymał szablę generalską (jest pierwszym od lat cywilem, który ją otrzymał).

Laureat nagrody Fundament Rzeczpospolitej im. Prof. Michała Kuleszy oraz nagrody im. Prof. Jerzego Regulskiego.

Paweł Prokop

Szef komitetu ds. współpracy z samorządami
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Paweł Prokop

Szef komitetu ds. współpracy z samorządami
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji.

Pełnomocnik Prezydenta Lublina ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej, trener i konsultant z zakresu zarządzania instytucjami sektora publicznego, społecznego i biznesowego.

Autor wielu programów współpracy międzynarodowej, ekspert w programach samorządowych i społecznych, w szczególności w wieloletnich projektach innowacyjnych. Koordynator opracowania i współautor kilkudziesięciu strategii rozwoju polskich gmin i ukraińskich gromad.

Maciej Pruski

Prokurent/Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa
Port Lotniczy „Rzeszów- Jasionka"

Maciej Pruski

Prokurent/Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa
Port Lotniczy „Rzeszów- Jasionka"
Wieloletni audytor krajowy ochrony lotnictwa cywilnego. Od maja 2020 r. objął stanowisko Dyrektora Pionu Bezpieczeństwa Portu Lotniczego ,,Rzeszów-Jasionka,, Sp. z o.o.

Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim, na wydziale bezpieczeństwa.

W latach 1992 - 2020 r. pełnił służbę w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.                                  

W latach 2009 –2019 Komendant Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce a następnie Komendant Placówki Straży Granicznej w Medyce.

 

 

Andrzej Rajkiewicz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Fundusz Efektywności Energetycznej w Ukrainie

Andrzej Rajkiewicz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Fundusz Efektywności Energetycznej w Ukrainie
Fundusz Efektywności Energetycznej w Ukrainie powstał na mocy Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku i jest finansowany przez Ukrainę, Unię Europejską i Niemcy.

Głównym programem Funduszu jest „EnergoDIM" udzielający wspólnotom mieszkaniowym dotację na kompleksową termomodernizację budynków.

Obecnie, zgodnie z decyzją Gabinetu Ministrów Ukrainy, Fundusz może realizować inne programy w sektorze mieszkaniowym, w szczególności dotyczące renowacji budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Fundusz, zbudowany według międzynarodowych standardów finansowych, kieruje się 10 kluczowymi zasadami: transparentność, efektywność ekonomiczna, legalność, konkurencyjność, dobrowolność, odpowiedzialność, swoboda beneficjenta w doborze dostawcy usług, jednolite podejście do zaangażowania podmiotów, których usługi świadczone są zgodnie z zestawem środków przewidzianych w programach, kontrola jakości towarów, robót i usług wykorzystywanych w ramach projektów, weryfikacja projektów po ich zakończeniu.

Ivan Samoidyuk

Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta Energodar

Ivan Samoidyuk

Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta Energodar
Od 2010 związany jest z urzędem miasta Enerhodar, od 2020 pełni funkcję Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta Energodar.

W latach 1996-2020 zajmował stanowiska kierownicze w kompleksie gastronomiczno-handlowym i zakładzie żywienia zbiorowego Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, a także sieci produkcyjnej Dnipro LLC.
Od 16 marca 2022 r. do 16 lutego 2023 r. był więziony przez federację rosyjską.

Adam Sauer

Wicedyrektor ds. Ukrainy,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Adam Sauer

Wicedyrektor ds. Ukrainy,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1996 r. koordynował projekty w Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii w obszarze demokratyzacji i reform administracyjnych. Od 2014 r. w Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) kierował m.in Polsko-Kanadyjskim Programem Wsparcia Demokracji, obecnie w FSM koordynuje programy ukraińskie oraz program międzynarodowej obserwacji wyborów.

Olha Shamaewa

Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki i Stosunków Międzynarodowych, Szef Departamentu Rozwoju Społeczności
Charkowska Obwodowa Administracja Wojskowa

Olha Shamaewa

Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki i Stosunków Międzynarodowych, Szef Departamentu Rozwoju Społeczności
Charkowska Obwodowa Administracja Wojskowa
Od ponad 10 lat zajmuję się problematyką rozwoju regionalnego obwodu charkowskiego.

Brała udział w opracowywaniu Strategii Rozwoju Obwodu Charkowskiego, organizowała prace komisji ds. Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego w obwodzie charkowskim, co umożliwiło realizację ponad 100 dużych projektów regionalnych w gminach regionu Charkowa regionu na lata 2015-2021. Brała udział w forach, seminariach, spotkaniach poświęconych problematyce decentralizacji, rozwoju gospodarczego regionu, inwestycji itp.

Piotr Stolarczyk

Dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu
Bank Pekao S.A.

Piotr Stolarczyk

Dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu
Bank Pekao S.A.
Od 2009 roku adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Przez ostatnich kilkanaście lat praca w różnych instytucjach finansowych w Polsce i za granicą.

Przed dołączeniem do zespołu Banku Pekao S.A. kierował pracami zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwent University of Aarhus w Danii, doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Prowadzi również wykłady w ramach programu współpracy z Coventry University w Wielkiej Brytanii.

dr inż. Piotr Szewczyk

Prezes Zarządu
APS Energia

dr inż. Piotr Szewczyk

Prezes Zarządu
APS Energia
Ekspert w dziedzinie energoelektroniki. Współzałożyciel firmy APS Energia w 1995 r. i wieloletni prezes zarządu APS Energia SA.

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej oraz był stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst w ISEA RWTH Aachen.

Odpowiada za budowę Grupy Kapitałowej APS Energia SA w kraju i za granicą, dzięki czemu firma działa na kilkunastu rynkach dostarczając nowoczesne systemy zasilania. W 2013 r. wprowadził Spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i referatów w czasopismach naukowych, uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach (np. EPE '93 w Brighton, Wielka Brytania, IAS '94, Denver, USA). Za szczególne osiągnięcia zawodowe i społeczne został wyróżniony wpisem do „Złotej Księgi” Politechniki Warszawskiej w listopadzie 2017 r. Tym samym został najmłodszym w historii Politechniki Warszawskiej absolwentem, zaszczyconym wpisem do Księgi. W latach 2019-2020 był członkiem Pierwszej Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej.

Współorganizator wielu konferencji popularyzujących polską myśl techniczną, transformację energetyczną i innowacje w energoelektronice.

Jacek Szugajew

Prezes Zarządu
KredoBank

Jacek Szugajew

Prezes Zarządu
KredoBank
Ponad 33 lata doświadczenia w bankowości. Od ponad trzech lat jest Prezesem Zarządu KredoBanku wchodzącego do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Kryzysowy top menedżer, który stał na czele KredoBanku w czasie pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie. W latach zarządzania Jacka Szugajewa bankiem zysk KredoBanku wzrósł prawie dwukrotnie.

Magister Uniwersytetu Sztokholmskiego (Szwecja) w dziedzinie bankowości i finansów. Uzyskał wykształcenie z zakresu doskonalenia zawodowego w Szkole Biznesu w Londynie – London Business School (Wielka Brytania) i Szkole Biznesu Harvard Business School Uniwersytetu Harvarda (Stany Zjednoczone).

Wojciech Tarasiuk

Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
KredoBank S.A. we Lwowie

Wojciech Tarasiuk

Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
KredoBank S.A. we Lwowie
Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni bankowiec, wykładowca akademicki, autor artykułów i monografii. Specjalizuje się w zagadnieniach modeli biznesowych i operacyjnych sektora bankowego.

Zasiadał w radach nadzorczych towarzystw funduszy inwestycyjnych i firm ubezpieczeniowych. Od ponad 20 lat związany z Grupą PKO Banku Polskiego, obecnie odpowiedzialny za rozwój biznesowy Kredobanku na rynku ukraińskim.

Mikołaj Tauber

Manager projektu w Departamencie Eksportu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Mikołaj Tauber

Manager projektu w Departamencie Eksportu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
Od 2004 roku związany zawodowo z rynkami Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu Południowego.

Przez kilkanaście lat współpracował z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich – organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy Górskiej, gdzie pełnił funkcję kierownika obszaru Azji Centralnej, Kaukazu Południowego oraz Turcji. W latach 2010-2015  był konsultantem rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ds. rozwoju i współpracy z Krajami WNP. Zajmował się także konsultingiem i wprowadzaniem polskich spółek na rynki WNP. Od 2018 do 2022 roku pełnił funkcję kierownika Zagranicznego Biura Handlowego PAIH S.A. w Mińsku, Białoruś. Od 2023 manager projektu w Departamencie Eksportu PAIH S.A.

Studiował na UW, SGH (Ścieżka Wschodnia), Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Obszar zainteresowań: gospodarka UE oraz krajów Europy Wschodniej, geopolityka, międzynarodowe stosunki gospodarcze. 

Szymon Waszczyn

Prezes Zarządu
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

Szymon Waszczyn

Prezes Zarządu
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie
Absolwent studiów w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zawodowo związany z sektorami handlu i marketingu; współpracował m.in. z firmami: Noma Juniprex Sp. z o.o., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, Atlantic SA, SVD Group Ukraine, Bolix SA na stanowiskach zarządczych w okresie 2002-2023.

Od samego początku związany bardzo silnie z rynkiem wschodnim, w tym w szczególności z Ukrainą, gdzie koncentrowała się jego działalność zawodowa. Od maja 2023 roku jest Prezesem Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, które zrzesza Polaków pracujących w spółkach polskich i międzynarodowych prowadzących działalność biznesową w Ukrainie. Stowarzyszenie obecnie skupia ok 80 firm z kapitałem polskim działających na rynku ukraińskim, celem jest szeroko rozumiany wzrost wolumenu wymiany handlowej między sektorem działalności zrzeszonych Spółek oraz kontaktów i relacji z odpowiednimi sektorami gospodarki w Ukrainie. Wraz z innymi członkami zarządu MSPPU bierze udział w  konferencjach i grupach roboczych także przy udziale Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Ambasady RP, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa etc..

Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę zaangażowany w liczne inicjatywy społeczne na rzecz pomocy Ukrainie. Uczestniczył w organizowaniu przyjazdów uchodźców ukraińskich do Polski, stworzył projekt wsparcia „UA-Linia Zero” celem, którego jest organizowanie pomocy dla cywilów i medyków taktycznych w strefie bezpośrednich działań wojskowych, projekt uruchomiony w mar2022.

Zajmuje się tematyką powojennej odbudowy gospodarczej Ukrainy w kontekście stosunków handlowych i biznesowych z Polską.

 

ŁUKASZ WAWAK

Manager Projektu
Fundacja Fundusz Współpracy

ŁUKASZ WAWAK

Manager Projektu
Fundacja Fundusz Współpracy
Manager projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy od 2018 roku

Celem projektu jest łączenie perspektywicznych ukraińskich spółek technologicznych z polskim ekosystemem wsparcia innowacji, w tym z funduszami Venture Capital i odbiorcami technologii w Polsce. Od roku 2022 zarządza funkcjonującym w ramach projektu Co-workiem PUSB w którym ulokowanych jest 27 ukraińskich startupów. Zespół doświadczonych mentorów PUSB wspiera ukraińskich founderów w ramach programu akceleracyjnego umożliwiającego efektywne wykorzystanie szans rozwojowych w Polsce i Unii Europejskiej (łącznie 30 spółek do 2023 roku).

Marcin Witczak

Prezes
Laude Smart Intermodal S.A

Marcin Witczak

Prezes
Laude Smart Intermodal S.A
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek marketing i zarządzanie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży stalowej i kolejowej

Od ponad 15 lat jest właścicielem i Prezesem spółki Laude Smart Intermodal S.A., a od ponad 25 lat współwłaścicielem i Prezesem Zarządu spółki ATS S.A. Jest współtwórcą innowacyjnego kolejowo-drogowego systemu intermodalnego łączącego kraj Europy Wschodniej, w tym przede wszystkim Ukrainy z Państwami UE. Jego idee i inspiracje stały się podwalinami pod projekty kontenerów intermodalnych, jednych z najbardziej postępowych na rynku logistycznym. Właściciel jednego z największych i najnowocześniejszych w Polsce przeładunkowych terminali logistycznych w Zamościu. Laureat wielu nagród, które odebrał zarówno w imieniu firmy jak i swoim.

Łukasz Wojdyga

Wicedyrektor Centrum Studiów Strategicznych
Warsaw Enterprise Institute

Łukasz Wojdyga

Wicedyrektor Centrum Studiów Strategicznych
Warsaw Enterprise Institute
W Warsaw Enterprise Institute (WEI) koordynuje realizację projektów dotyczących odbudowy Ukrainy.

Ekspert w zakresie międzynarodowej współpracy akademickiej i badawczej. W latach 2008 – 2017 jako zastępca dyrektora idDyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej koordynował i zarządzał współpracą międzynarodową uczelni, w szczególności udziałem w światowych i europejskich projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych, rekrutacją studentów międzynarodowych oraz współpracą z zagranicznymi partnerami akademickimi i biznesowymi.

W 2016 r. stypendysta Departamentu Stanu USA oraz Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio) w ramach programu EducationUSA Leadership Institute w obszarze współpracy sektora akademickiego z biznesem. W latach 2017 – 2020 organizator i pierwszy dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W 2018 r. członek Zespołu Ministra Zdrowia ds. współpracy naukowej z USA. W latach 2020 – 2022 w Agencji Badań Medycznych jako koordynator współpracy międzynarodowej oraz doradca strategiczny prezesa.

Organizator i koordynator Warsaw Health Innovation Hub, platformy współpracy partnerów publicznych i prywatnych w obszarze farmaceutycznym i wyrobów medycznych.

Hanna Yankovska

Członek zespołu Eastern Desk
Kancelaria WKB Lawyers

Hanna Yankovska

Członek zespołu Eastern Desk
Kancelaria WKB Lawyers
Ukraińska adwokat. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów i arbitrażu, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych wszystkich instancji i jurysdykcji w Ukrainie.

Świadczy pomoc prawną w sprawach uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych na terytorium Ukrainy. Wspiera także projekty z udziałem biznesu ukraińskiego w Polsce.

Jordan Zafirow

Adwokat, partner
Kancelaria WKB Lawyers

Jordan Zafirow

Adwokat, partner
Kancelaria WKB Lawyers
Członek zespołu rozwiązywania sporów kancelarii WKB Lawyers

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych, w tym przed ICC, dotyczących projektów infrastrukturalnych, sporów w sektorze finansowym, a także bieżącej obsługi podmiotów w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze procesowej podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych i handlowych oraz osób fizycznych w sprawach cywilnych i karnych.

Sergiy Zakharov

Zastępca mera Mariupola

Sergiy Zakharov

Zastępca mera Mariupola
Nadzoruje sprawy infrastruktury miasta, architektury, urbanistyki, transportu oraz potencjału przemysłowego.

Wykształcenie wyższe techniczne, stopień doktora nauk, ścieżka zawodowa prowadząca od stanowiska robotniczego do dyrektora w kombinacie metalurgicznym Azowstal.

Od roku 2018 zastępca mera, gdzie w zespole postępowego mera pracował nad budową i remontem infrastruktury oraz rozwijaniem transportu. Przyczyniło się to do tego, że Mariupol znalazł się na czele pod względem wskaźników jakości życia, przejrzystości władzy oraz szacunku mieszkańców dla swojego rodzinnego miasta przemysłowego.

Marek Zagórski

Prezes Zarządu
Krajowa Grupa Spożywcza S.A

Marek Zagórski

Prezes Zarządu
Krajowa Grupa Spożywcza S.A
Poseł na Sejm IV, VIII i IX kadencji.

W latach 2006–2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  W 2015 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 2016-2018 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.  W styczniu 2018 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powierzył mu kierowanie Ministerstwem Cyfryzacji, a następnie został powołany na stanowisko Ministra Cyfryzacji.

Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra pedagogiki na Wydziale Humanistycznym. W 1997 roku ukończył kurs nowoczesnego zarządzania finansowego we Francuskim Instytucie Zarządzania, w 2001 studium podyplomowe w zakresie bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Od 2009 r. był prezesem zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Wcześniej pracował w mediach oraz zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Rady Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.